Skolkläder stärker gemenskapen

Det är bevisat att skolkläder och andra typer av uniformer stärker gemenskapen. Att stärka och bygga upp en gemenskap i en skolklass är inte helt lätt alla gånger. Ibland finns det djupa relationer sedan förskola och dagis, kompisgäng och olika grupperingar som hållit ihop sedan tidiga barnsben. Att bryta detta kan göras genom skoltröjor och unika plagg i klassen. Med en gemensam klasströja blir alla en del i gemenskapen och det är bra för sammanhållningen. Man skulle kunna kalla det en form av skoluniform.

Du bryter gamla konstellationer och grupperingar som tidigare varit svåra att lösa upp, men så enkel produkt som egna skoltröjor. Men brutna grupperingar får klassen och eleverna får lättare att samarbete, förhoppningsvis med bättre studieresultat som följd.

teamkläder

Bryt grupperingen i klassen

Att som klassföreståndare bryta grupperingar och gamla konstellationer är sällan lätt. Än mindre att tvinga elever att samarbeta eller umgås över gränser. Allt för ofta slutar det med att det skapats mer och större problem än det var innan och det är ju inte meningen.

Genom att låta samtliga i gruppen vara delaktiga i beställningen av skoltröjor kan även en klass med hårda och starka gruppering bli tvungna att samarbete för att komma fram till en lösning.

Låt eleverna träna på detta, även för framtida jobbsituationer är det viktigt att kunna samarbete i grupp. Att enas om färg på tröja, hur motiv ska se ut, eller hur en slogan ska utformas stärker sammanhållningen och påverkar alla i klassen. Trots allt ligger i klassens intresse att få en så cool och fin skoltröja som möjligt. Det vinner alla på.

Design och motiv diskuteras inom de olika grupperingarna under resans gång från idé till beställning är inget konstigt. Ofta slutar det med en glad och stärkt skolklass. Skoltröjan binder liksom ihop klassen och skapar den där gemenskapen som är så viktigt. Alla elever vill känna en tillhörighet.

Ofta hänger tröjan kvar som en snackis och diskuteras efter att beställningen är gjord. Poängen med tröjan är att få igång klassens samarbetsförmåga och självkänslan bland eleverna. Att få bära med sig känslan om att den här klasströjan har jag faktiskt fått vara med och påverka ger en extra kick till eleven.

Försök att få så många som möjligt i klassen engagerade i beställningen av skoltröjan, resultat blir ofta bättre än om en enskild individ står för hela upplägget. Samtidigt skapas en starkare sammanhållning i klassen och skolan. Du kan se det som ett slaggs grupparbete vilket stärker hela klassen. Att jobba i projektform som ett grupparbete ofta är stärker gemenskapen och minskar mobbing och utanförskap.